חכמולוגי
חידות ופרסים

תשובות המאירי - פרשת בוא

 פינת המשחקים

שאלות  

 1. מהי המכה הראשונה שמוזכרת בפרשת השבוע?

2. מי 'כיסה את עין כל הארץ'?

3. על איזו מכה נאמר 'ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו'?

4. את מה היו צריכים לאכול בחיפזון?

5. כמה גברים (מלבד ילדים) יצאו ביציאת מצרים?

6. על איזה לילה נאמר שהוא 'ליל שימורים'?

7. מהי המכה האחרונה?

8. מתי (במהלך היממה) ארעה המכה האחרונה? 

חידת חדגא:
מה הקשר 'שביעי' של הפרשה לבין קריאת שמע?

חידת פולקע:
איזו רוח הביאה את הארבה למצרים, ואיזו רוח סילקה אותו?

 

תשובות

 1. ארבה
 2. הארבה
 3. מכת בכורות
 4. את קרבן הפסח
 5. שש מאות אלף
 6. ליל חג הפסח (ליל הסדר)
 7. מכת בכורות
 8. בחצות הלילה

חידת חדגא: הקשר הוא מצוות התפילין שמוזכרת בשתי הפרשיות שב'שביעי', בדומה לפרשיות קריאת שמע שבהן מוזכרת מצוות התפילין. כמו כן ארבע הפרשיות האלה (שתיים מהפרשה ושתיים מקריאת שמע) הן הפרשיות שכתובות בתוך התפילין.

חידת פולקע: רוח מזרחית הביאה את הארבה ורוח מערבית (רוח ים) סילקה אותו.

 תמונות בפרשה

 1. פרסה – רמז ל'לא תישאר פרסה' (י, כו)
 2. מצוות פטר חמור (יג, יג)
 3. על המשקוף ועל שתי המזוזות (יב, כב) 'ופסח ה' על הפתח' (יב, כג)
 4. 'לא יחרץ כלב לשונו' (יא, ז)
 5. רמז ל'ושמרתם את המצות' (יב, יז)
 6. מכת הארבה
 7. תפילין – מצוות התפילין מופיעה בסוף הפרשה
 8. רמז ל'ויכס את עין הארץ' (י, טו)
 9. 'חודש האביב' (יג, ד) 

התגובות שלכם

 • נחמנוביץ
  ט"ז שבט תשפ"ב
  ואו כביר!!! כאן ביער אין דברים כאלה!!