חכמולוגי
חידות ופרסים

תשובות מאירי - פרשת תצווה

תשובות לשאלות בפרשה:

 1. שמונה
 2. ארבעה
 3. שתים עשרה
 4. על אבני האפוד ועל אבני החושן
 5. על המעיל
 6. מצנפת

תשובה לחידה: משה ואהרון. הפרשה עוסקת רבות באהרון הכוהן, אך שמו של משה לא כתוב בה כלל.

תמונות בפרשה

 1. 'פעמון זהב' (כח, לז)
 2. רמז ל'כתונת תשבץ' (כח, ג)
 3. רמז ל 'שרשרות' (כח, יד ועוד)
 4. 'פתיל תכלת' (כח, לז)
 5. רמז ל'שש', החומר שבו השתמשו להכנת בגדי הכהונה
 6. 'נר תמיד' (כח, א)
 7. 'רימון' (כח, לז)
 8. רמז ל'והאבנים' (כח, כא)
 9. 'הלחם אשר בסל' (כט, לב)

התגובות שלכם

 • באר ה100ממת
  ח' סיון תשפ"ב
  איפה השאלות?