חכמולוגי
חידות ופרסים

תשובות פינת הילדים (מאירי) - פרשת שלח פב

תשובות

 1. שנים עשר
 2. אפרים
 3. ארבעים יום
 4. מתו במגפה
 5. לא
 6. פרשת ציצית

 

תשובה לחידה:

הכוונה היא לנון אביו של יהושע בן נון שהיה מנהיג ישראל ודיבר בשבחה. נון היא גם אות בא-ב.

 

תמונות בפרשה

 1. 'ילידי הענק' (יג, כב)
 2. בית סוהר – 'ויניחו אותו במשמר' (טו, לד)
 3. אשכול ענבים – שהביאו המרגלים
 4. 'ונהי בעינינו כחגבים' (יג, לג)
 5. 'סר צילם' (יד, ט)
 6. רמז ל'ויעפילו לעלות אל ראש ההר' (יד, מד)
 7. מצוות ציצית (סוף הפרשה)
 8. לחם – רמז ל'כי לחמנו הם' (יד, ט)
 9. חברון (יג, כב)

התגובות שלכם