""
חכמולוגי
חידות ופרסים

תשובות פינת הילדים (מאירי) - פרשת תזריע מצורע

תשובות

 1. ביום השמיני
 2. הוא טהור
 3. 'שתי ציפורים ועץ ארץ ושני תולעת ואזוב'
 4. צרעת הבגד וצרעת הבית
 5. שהנגע הופיע
 6. התפשט

תשובה לחידה: בלשוננו 'ירקרק' הוא ירוק קל, בהיר. ואילו בלשון התורה 'ירקרק' הוא דווקא הירוק החזק, מאוד ירוק (עיינו ברש''י).

 

 

תמונות בפרשה

 1. 'שני בני יונה'
 2. בשתי  או בערב (צרעת הבגדים)
 3. פרחים - רמז לצרעת ה'פורחת'
 4. היום השמיני  - תחילת פרשת תזריע (מילה), ותחילת מצורע (טהרת המצורע)
 5. תינוק – מצווה ברית המילה
 6. מכונת גילוח - 'והתגלח' (יג, לג ועוד דומים)
 7. 'לצמר' (בצרעת הבגדים)
 8. 'ועל שפם יעטה' (יג, מד)
 9. 'מכוות אש'

התגובות שלכם