פרשת השבוע
האזינו

פרשה מאירה
חג של אחדות ושמחה
שלום ילדים! אנחנו עומדים ממש לפני חג הסוכות הקרב ובא. אחרי שיום כפור עבר, כלנו עסוקים בהתכוננות למצוות חג הסכות. הסכות מוקמות במקומות שונים, כל משפחת דואגת לקנות את ארבעת המינים כדי לקים את מצות נטילת לולב, וכלנו מתכוננים לקראת החג שעליו אמרה התורה "ושמחת בחגך"! עלינו לזכור שחג הסכות הוא חג שמאחד את כל עם ישראל. ארבעת המינים משולים לארבעת הסוגים של האנשים בעם ישראל, וגם לתוך הסכה אנחנו מכניסים אורחים, מלבד האושפיזין שמבקרים אותנו בימי החג. אז באו ביחד עם השמחה שלנו בחג, נשמח גם חברים ואנשים אחרים, וכך כל ישראל יהיו באוחדים בשמחה גדולה! מועדים לשמחה!
מי יהיה האלוף השבוע?

והפעם:
טיפות הגשם

בפרשת האזינו נמשלו דברי השירה לטיפות הגשם. כיצד נוצרות טיפות הגשם? טיפות הגשם נוצרות כאשר יש שילוב מתאים של לחות, כלומר אדי מים (עננים), וכיווני זרימת אוויר מתאימים (רוחות). כאשר הרוח מעלה את האדים כלפי מעלה, הם מתקררים ומתעבים לכדי טיפות מים קטנות. כדי שטיפה תצא מהענן ותרד לקרקע, היא צריכה להיות בגודל של לפחות מילימטר אחד. הטיפה קטנה מאוד בתחילה, והיא מתעבה וגדלה על תנועתה בתוך הענן, עד שהיא מספיק גדולה וכבדה בכדי שהיא תוכל לרדת למטה. כמובן, ישנם תנאים שונים המשפיעים על היווצרות טיפות הגשם, ולכן ישנם גם סוגים שונים של גשם ועוצמות שונות של ירידת המטר. הידעתם? ישנן מציאויות בהן הגשם מתאדה באוויר וכלל אינו מגיע לקרקע! תופעה זו נקראת 'וירגה'.