אינכם מחוברים. על מנת לצפות בכל תכני האתר עליכם להיות מנויים ולהתחבר!
חכמולוגי
בלוג

תשובות וזוכה המאירי - פרשת וירא

פינת המשחקים

שאלות בפרשה

1. כמה מלאכים הגיעו אל אברהם?

2. מה עשתה שרה כששמעה שייוולד לה בן?

3. מה עשה אברהם כששמע שה' רוצה להפוך את סדום?

4. מה קרה לאנשים שניסו לפגוע במלאכים שבאו אל לוט?

5. איך קראו למלך גרר?

6. באיזה גיל נערכה ברית מילה ליצחק?

7. האם ה' הסכים לגירושה של הגר מבית אברהם?

8. את מה הקריב אברהם בסוף העקדה על המזבח?

חידת חדגא:  
את פעולת שמי עשה אבי ועשתה אימי ואף אחי החורג... מי אני?

חידת פולקע:
מהיכן בפרשת השבוע ניתן ללמוד על חשיבותו של מניין של עשרה אנשים?

תשובות

  1. שלושה
  2. צחקה בקרבה
  3. עמד והתפלל לפני ה' שיבטל את הגזרה
  4. הוכו בסנוורים – התעוורו.
  5. אבימלך
  6. שמונה ימים
  7. כן, ה'  אמר לאברהם שישמע בקול שרה
  8. איל

חידת חדגא: יצחק. אברהם אביו וכן אימו שרה צחקו כששמעו שהוא ייוולד. וגם על אחיו החורג, ישמעאל, כתוב ששרה ראתה אותו מצחק (אם כי ייתכן שהכוונה למובן אחר, ולא לצחוק בלבד).

חידת פולקע: כמות האנשים הצדיקים הפחותה עליה אברהם התפלל בתפילתו לביטול גזרת הפיכת סדום, היתה עשרה. 

 והזוכה הוא:

אלקנה ליברמן ממעלות! 

התגובות שלכם