חכמולוגי
בלוג

תשובות המאירי - פרשת ראה

 פינת המשחקים

שאלות בפרשה

1. היכן עמדו המברכים במעמד הברכה ובקללה?

2. מדוע ציוותה התורה לתת מעשר ללויים?

3. האם מותר לשמוע לנביא שרוצה לשנות מצוות מהתורה?

4. האם מותר לאכול עֵז?

5. חיה טהורה ובהמה טמאה שרק האות י' מבדילה ביניהם. מיהן?

6. מהם סימני הטהרה של הדגים?

7. מהי שמיטת כספים?

 חידת חדגא: שמה כאותיות הפרשה, אך אינה כשרה! מי היא?

חידת פולקע: שאלת ידע: אם מצאתי בים דג שיש עליו קשקשים אך אין לו סנפירים, האם הוא מותר באכילה? מדוע?

תשובות

 1. המברכים עמדו על הר גריזים
 2. כי אין להם נחלה בארץ למקור פרנסה
 3. לא
 4. כן
 5. יחמור טהור, חמור טמא
 6. סנפיר וקשקשת
 7. בסוף השנה השביעית כל החובות נשמטים וסור לגבות את הכסף מהלווים

חידת חדגא: הכוונה היא לציפור 'ראה', שאותיות שמה כאותיות שם פרשת ראה, והיא אינה כשרה.

חידת פולקע: חכמינו אמרו שכל דג שיש לו קשקשת, בוודאי היו לו סנפירים. ייתכן שהסנפירים נשרו בים אך הדג מותר באכילה.

התגובות שלכם

 • אורי
  כ"ח אב תש"פ
  אלו חידות קשות!!!!!!!!!