חכמולוגי
בלוג

תשובות המאירי - פרשת האזינו

 פינת המשחקים

 שאלות ליום כיפור

 

1. מי היה עושה את עבודות בית המקדש ביום כיפור?

 2. האם היו מקריבים את קרבן התמיד גם ביום כיפור?

 3. כיצד היו מחליטים איזה שעיר יהיה לה' ואיזה לעזאזל?

 4. איזה סוג נעליים אסור לנעול ביום כיפור?

 5. כשיום כיפור חל בשבת - האם צמים?

 6. איזו מצווה קיימת בערב יום הכיפורים?

 7. מהי התפילה החריגה שקיימת רק ביום כיפור?

 8. האם מותר להוסיף זמן על יום הכיפורים, זו מצווה או שזה אסור?

 חידת חדגא: ביום כיפור קוראים בתורה על האיסור לצום בו! הייתכן?

  חידת פולקע 1: מתי קיימת מצוות ראש השנה ביום הכיפורים?

 חידת פולקע 2: שניהם צריכים להיות זהים - אבל תפקידם שונה!

 

  תשובות

 

 1. הכהן הגדול
 2. כן
 3. על ידי גורל
 4. נעלי עור
 5. כן
 6. מצווה להרבות באכילה בערב יום הכיפורים
 7. נעילה
 8. מצווה להוסיף מעט מהחול על הקודש, 'תוספת יום הכיפורים'

 

חידת חדגא: במנחה ביום כיפור קוראים את מילות הפסוק 'וחי בהם', שמהן לומדים שפיקוח נפש דוחה את כל מצוות התורה. וממילא מי שיש לו סכנת פיקוח נפש, חייב לאכול ביום הכיפורים.

 

חידת פולקע 1: ביובל. הכוונה היא למצוות תקיעת השופר, שמתקיימת בשנת היובל ביום הכיפורים.

 

חידת פולקע 2: הכוונה היא לשני השעירים, שעל פי ההלכה צריכים להיות שווים במראה, בקומה ובדמים. אך תפקידם שונה: אחד עולה לקרבן לה', והשני משתלח לעזאזל.

 

 הראש והזנב

  1. התפילה האחרונה: נעילה

  2. 'ונתן אהרן על שני ___ גורלות': השעירים

 3. ותשובה ותפילה וצדקה ___ את רוע הגזרה: מעבירין

 4. מאיסורי היום: נעילת הסנדל

 5. הלבינה כשנמחלו החטאים: לשון של זהורית

 6. 'מכל חטאתיכם לפני ה' _____' : תטהרו

 7. תחילת 'יג מידות': 'ויעבור'

  8. 'לך אכול בשמחה לחמך כי כבר ___ את מעשיך': רצה 

תמונות בפרשה 

 1. גשם - 'יערוף כמטר לקחי' – תחילת הפרשה
 2. תנין - 'חמת תנינים יינם' (לב, לג)
 3. אוצר נעול – 'חתום באוצרותי' (לב, לד)
 4. נשר – 'כנשר יעיר קינו' (לב, יא)
 5. חץ – 'אשכיר חיצי מדם' (לב, מב)
 6. נחש – 'זוחלי עפר' (לב, לב) 

 

התגובות שלכם

 • ראשון
  ט' אדר תשפ"א
  תודה