חכמולוגי
בלוג

תשובות המאירי - כי תצא

 פינת המשחקים

1. איזו מצווה חלה על מי שבונה בית חדש?

2. לאיזו מצווה הכוונה במילים 'גדילים תעשה לך'?

3. מדוע אסור לתעב מצרי?

4. מהי מצוות 'שכחה'?

5. מה יש לעשות לאמם של האפרוחים, במצוות שילוח הקן?

6. מדוע אסרה התורה להתחתן עם עמוני ומואבי?

7. מדוע ה' הפך את קללת בלעם לברכה, לפי המפורש בפסוקים?

8. מה פירוש המילה 'נֶשֶׁך'? 

חידת חדגא: מצאו בפרשה לפחות 3 מצוות של זכירה!

חידת פולקע: בתורה נאסר על העמונים והמואבים להתחתן עם בני ישראל. אז כיצד רות המואבייה כן נכנסה לישראל? 

תשובות

 1. לעשות מעקה לגגו
 2. מצוות הציצית
 3. כי היינו 'גרים' בארצו
 4. לא לקחת עומר שנשכח בשדה, אלא להשאירו לעניים
 5. לשלח אותה
 6. כי הם לא קידמו את ישראל בלחם ובמים. וכן המואבים שכרו את בלעם לקלל את ישראל.
 7. כי ה' אהב אותנו
 8. ריבית

חידת חדגא: זכירת מעשה מרים, 'וזכרת כי עבד היית במצרים', זכירת מעשה עמלק

חידת פולקע: חז'ל אמרו שהתורה אסרה רק עמוני ומואבי ולא עמונית ומואבית.

 תמונות בפרשה

 1. 'כי תבנה בית חדש' (כב, ח)
 2. 'וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים' (כד, כב)
 3. 'לא תדרוש שלומם' (כג, ז)
 4. 'כי יהיה ריב' (כה, א)
 5. שקיעה – רמז ל'כבוא השמש' (כד, יג)
 6. 'כי תקצור' (כד, יט)
 7. שמלה – רמז ל'שמלתו' (כב, ג)
 8. 40 – 'ארבעים יכנו לא יוסיף' (כה, ג)
 9. כרם – מופיע בפרשה כמה פעמים 

התגובות שלכם

 • תמר
  י"א תמוז תשפ"ב
  וואו יש פה הרבה דברים שלא ידעתי תודה רבה שאתם מלמדים אותנו