חכמולוגי
בלוג

תשובות המאירי - פרשת ניצבים

 פינת המשחקים

1. השלימו: 'מחוטב עציך _____ _____ _____ '

2. איזה אירוע מספר בראשית מוזכר בפרשה?

3. מי יודע את הנסתרות?

4. מה יעשה ה' כאשר עם ישראל ישוב בתשובה בגלות?

5. על מה נאמר ש'לא בשמיים היא', ו'לא מעבר לים'?

6. השלימו: 'כי קרוב אליך הדבר מאוד ____ ____ ____ '

7. מאיזה מרחק יקבץ ה' את ישראל בקיבוץ הגלויות?

8. במה ממליץ לנו ה' לבחור? (סוף הפרשה)

 חידת פולקע: מִצאו בפרשה מילה בת 2 אותיות ששתי אותיותיה שוות!

חידת חדגא:  פרשת ניצבים היא אחת הפרשיות הקצרות ביותר בתורה. כמה פסוקים יש בה? איזו פרשה קצרה יותר ממנה?

 תשובות

 1. עד שואב מימיך
 2. הפיכת סדום ועמורה
 3. הקדוש ברוך הוא
 4. ישיב ויקבץ אותו
 5. על המצווה (יש מפרשים שמדובר על מצוות התשובה)
 6. בפיך ובלבבך לעשותו
 7. אפילו 'מקצה השמיים'
 8. בחיים

חידת פולקע: המילה 'שש' (ל, ט)

חידת חדגא: בפרשת ניצבים יש 40 פסוקים. פרשת וילך אותה נקרא בשבת הבאה קצרה יותר, ובה 30 פסוקים

 תמונות ראש השנה

 1. מצוות תקיעת שופר
 2. 'שירבו זכויותינו כרימון'
 3. האיל שאברהם העלה במקום יצחק בעקדה
 4. 'תפילת חנה' נקראת בהפטרה של ראש השנה\
 5. נחל - רמז למנהג ה'תשליך'
 6. 5782 - מספר השנה החדשה: ה'תשפ'ב
 7. שבע – רמז לשנת השמיטה
 8. רמז לכך ששני הימים של ראש השנה נחשבים כ'יומא אריכתא', יום אחד ארוך
 9. רמז ל'שנהיה לראש ולא לזנב'

  צלליות: התשובה היא: 8 

התגובות שלכם