חכמולוגי
חידות ופרסים

תשובות פינת הילדים (מאירי) - פרשת בחוקותי פב

תשובות

 1. גשמיכם, הארץ
 2. שיהיה כל כך הרבה תבואה לדוש, עד שכבר יגיע זמן הבציר.
 3. בקומה זקופה
 4. על כך שלא שמרו את השמיטה
 5. כי הוא יזכור את ברית האבות ואת הארץ
 6. נדרי 'ערכים', אדם שנודר לתת לבית המקדש לפי שווי ערכו של אדם אחר.

תשובה לחידה: שלושת האבות, בפרק כו פסוק מב

תמונות בפרשה

 1. 'והיה ערכך חמישים שקל' (כז, ג)
 2. 'משקל' (כו, כו)
 3. חרב (מוזכרת כמה פעמים בתחילת פרשת 'בחוקותי')
 4. 'ושכבתם ואין מחריד' (כו, ו)
 5. 'ועץ השדה ייתן פריו' (כו, ד)
 6. 'עלה נידף' (כו, לו)
 7. 'ויסף חמישיתו' (כז, יג ועוד)
 8. תנור (כו, כו)
 9. 'ונתתי גשמיכם בעתם' (כו, ד)

התגובות שלכם