חכמולוגי
חידות ופרסים

תשובות פינת הילדים (מאירי) - פרשת נשוא פב

תשובות

 1. אדם שקיבל על עצמו נדר של איסורי נזירות לתקופה מוגבלת או לכל החיים.
 2. כל מאכל שיוצא מגפן היין (מהענבים).
 3. נזירותו מתבטלת והוא חייב להביא קרבן ולהתחיל מחדש.
 4. ברכת כוהנים.
 5. ראש חודש ניסן.
 6. נשיא שבט יהודה, נחשון בן עמינדב.

תשובה לחידה: צב. 'עגלות צב', אלו עגלות משא מכוסות.

תמונות בפרשה

 1. מזרק – רמז ל'מזרק' שהביאו הנשיאים (פרק ז)
 2. שמן זית – 'וימשח אותו... ואת כל כליו' (ז, א)
 3. ענבים – מוזכרים בקשר לנזיר (פרק ו)
 4. ידי הכוהנים בברכת הכוהנים (ו, כב)
 5. 30-50 : גיל מניין משפחות בני גרשון ומררי
 6. נזיר – 'גדל פרע שיער ראשו' (ו, ה)
 7. 'קערת כסף' - בקרבנות הנשיאים (פרק ז)
 8. צב – רמז ל'עגלות צב' (ז, ג)
 9. דוד גרשון מהתוכנית 'עלילות ארץ גושן' בערוץ מאיר – רמז לגרשון בן לוי.

התגובות שלכם