חכמולוגי
חידות ופרסים

תשובות פינת הילדים (מאירי) - פרשת עקב פב

תשובות

 1. בירושלים
 2. הר גריזים
 3. כן
 4. לא
 5. שבסוף שנת השמיטה מתבטלים חובות הכספים (ההלוואות) שקיימים בין אנשים
 6. שש שנים

 

תשובה לחידה: כוס. שותים בכוס, אבל העוף שנקרא 'כוס' אסור באכילה.

 

תמונות בפרשה

 1. ''לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו' (יג, א)
 2. רמז ל'שמור את חודש האביב' (טז, א)
 3. 'ותחת כל עץ רענן' (יב, ב)
 4. החסידה (יד, יח)
 5. חייכן – רמז ל'ושמחתם' (יב, ז), 'ושמחת בחגך' (טז, יד) ועוד
 6. נקודה סגולה – רמז ל'עם סגולה' (יד, ב)
 7. 'וצרת הכסף בידך' (יד, כה)
 8. חג הסוכות (טז, יג)
 9. ג'ירפה – החיה 'זמר' לפי חלק מהמפרשים

התגובות שלכם