חכמולוגי
חידות ופרסים

תשובות פינת הילדים (מאירי) - פרשת שמות

תשובות

 1. סנה
 2. שבעה ימים
 3. שהכניס ידו לחיקו, והיא נהייתה מצורעת כשלג
 4. כן
 5. הכביד את העבודה ואמר שמעכשיו לא יינתן תבן לעם לצורך הלבנים, אלא יצטרכו לחפש תבן לבד.
 6. משה התלונן על כך שמאז שהוא בא לדבר אל פרעה בשם ה', רק נהיה יותר גרוע לעם, והגאולה לא הגיעה.

 

תשובה לחידה: משש המילים שבפסוק 'ובני ישראל – פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד' (א, ו), שיש בו שש מילים לתיאור ההתרבות במצרים.

 

תמונות בפרשה

 1. שמלות (ג, כב)
 2. מלון – 'ויהיה בדרך במלון' (ד, כד)
 3. שופט – 'מי שמך לאיש שר ושופט' (ב, יד)
 4. חרב – 'פן יפגענו בדבר או בחרב' (ה, ג)
 5. 7 בנות – 'ולכוהן מדין 7 בנות' (ב, טז)
 6. שלג – 'והנה ידו מצורע כשלג' (ד, ו)
 7. נעליים – 'של נעליך' (ג, ה)
 8. אש – 'הסנה בוער באש' (ג, ב)
 9. 'יד חזקה' (ג, יט ועוד)

התגובות שלכם